Fiscale tips voor Belgie:


Fiscale tips voor Nederland :

Immateriële inkomsten zijn interessant voor het fiscus. Of het nu gaat om een gratis bioscoopje, een leaseauto of een tribuneplaats bij de Olympische Spelen, het is loon in natura. 
De sportkoepel NOC*NSF leunt net als bijvoorbeeld de KNVB stevig op sponsors uit het bedrijfsleven. Die dragen de sport een warm hart toe, maar willen ook profijt van hun investering. Daarom onthalen ze hun beste relaties op een bezoek aan de ondersteunende evenementen. 
Het draait allemaal om de loonbelasting. Die belast het profijt uit een dienstbetrekking. In de eerste plaats is dat het verdiende geld. Maar het kan ook gaan om immateriële inkomsten: loon in natura. 

De werkgever is tegenover de fiscus verantwoordelijk voor de loonbelasting. Daarom spreekt de fiscus hem aan op het vermaak dat zijn personeelsleden in de schoot geworpen krijgen. Het doet er niet toe of het bedrijf daar zelf voor zorgt of dat anderen zijn werknemers fêteren. Het gaat er om dat de betrokkene door zijn positie bij het bedrijf profiteert van een leuk uitje. De wet ziet dat als vermomd loon waar belasting over betaald moet worden. De belastingwet bepaalt ook dat leuke zaken zoals buitenlandse feesten geen belastbaar inkomen vormen, zolang iemand ernaartoe gaat ´ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking´. In die paar woorden zit de crux. De wet stelt het belastingtarief op 75 procent. Zulke forse heffingen halveren het budget van een sponsor en dat gaat ten koste van de sport. Ook particulieren stellen een uitje van hun werkgever op zijn tijd wel op prijs. Daar liggen minder fiscale valkuilen; er is immers geen sprake van voordeel uit diensverband maar hooguit van een schenking. Daarbij komt de belastingheffing pas om de hoek kijken als het uitje meer dan 2.600 euro waard is. 

Relatiereizen aangeboden door een extreme relatie. Vrijgesteld (als 75% van het personeel mee mag) tot 340 euro per personeelslid per jaar of bij een bedrijfsjubileum 454 euro. 
Vakantiereis bij jubileum of vertrek gefinancierd door de collega´s: belastingvrij. 
Als particulier zonder tegenprestatie ontvangen reis: vrijstelling tot 2.606 euro: bij hogere schenkingen over het geheel 41 procent of meer schenkingsrecht. Zakelijke reizen of ontvangsten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking: belastingvrij.


Personeelsfeest of incentive?

Een gezellig personeelsfeest is goed voor de motivatie van uw werknemers en de samenwerking 
binnen uw bedrijf. Hoewel het feest in het belang van uw onderneming is zijn er toch diverse fiscale consequenties die de napret zouden kunnen bederven. Hoe kunt u fiscaal voordelig feesten en wat zijn de fiscale gevolgen van een personeelsfeest? Onder bepaalde voorwaarden kunt u een personeelsfeest organiseren dat geheel of gedeeltelijk onbelast is voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen! Wat u moet weten om daarvan gebruik te kunnen maken leest u in dit document. 

Hoe zit het feest fiscaal in elkaar? 

Als u een personeelsfeest organiseert, is het mogelijk dat u in bepaalde gevallen loonbelasting en 
sociale verzekeringspremies af moet dragen over de waarde van het feest. Dit komt omdat de fiscus het feest als loon kwalificeert. Maar, als uw feest aan bepaalde voorwaarden voldoet, geldt er een vrijstelling waardoor over de waarde van het feest geen of minder loonheffing hoeft te worden afgedragen. Om gedoe achteraf te voorkomen, is het raadzaam dit eerst met de belastinginspecteur af te stemmen. 

De voorwaarden 

 • Uw feest moet toegankelijk zijn voor minimaal 75% van uw werknemers

 • Daarbij is van belang dat minimaal 75% van uw werknemers een uitnodiging heeft ontvangen;

 • Niet vereist is dat ook minimaal 75% daadwerkelijk deelneemt aan uw feest; 

 • Het feest heeft een gezamenlijk, dus geen individueel, karakter;

 • Als uw feest aan voormelde voorwaarden voldoet, is er over een bedrag van € 340,- per werknemer geen loonheffing verschuldigd;

 • Is er sprake van een jubileumfeest, dan is het bedrag van de vrijstelling zelfs € 454,- per werknemer;

 • Van een jubileum is sprake als uw bedrijf 25 of 40 jaar bestaat. Of dit ook wordt geaccepteerd als uw bedrijf 5, 10 of 15 jaar bestaat, is maar de vraag;
 De wet zegt daar namelijk niets over en u bent dus afhankelijk van 
 de belastinginspecteur. Let wel, het moet aannemelijk zijn dat het 
 festijn voor het personeel verband houdt met het jubileum (mag ook 
 6 maanden erna);

 • Een wat uitgebreider festijn dan de reguliere personeelsuitjes die jaarlijks plaatsvinden, kan hier bijvoorbeeld op wijzen;

 • De vrijstelling geldt niet per feest, maar per jaar;

 • Indien u in één jaar meerdere personeelsfeesten organiseert, moet u de waarde van deze feesten bij elkaar tellen. Als de waarde van uw feest per werknemer méér bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling, dan hoeft slechts over het meerdere loonheffing te worden ingehouden. Deze loonheffing kan worden ingehouden op het salaris van uw werknemer. Als de kosten hoger uitvallen kunt u ook eventueel de belasting afdragen via de eindheffing met toepassing van het relatief voordelige enkelvoudige tarief. Als gevolg van deze eindheffing vindt geen belastingheffing bij de werknemer plaats, maar voldoet u als werkgever de verschuldigde loonbelasting;

 • De fiscus telt meegenomen partners mee bij de berekening van de betreffende werknemer;

Maaltijden apart specificeren 

Vraag een gespecificeerde rekening van de kosten van uw feest. Voor de kosten van de maaltijden kunt u dan onder voorwaarden de maaltijdregeling toepassen waardoor het bedrag van de vrijstelling van het feest kan worden verruimd. Uw adviseur weet hoe dat werkt en welke bedragen daarvoor staan. 

Rekenvoorbeeld. 

U organiseert een feest vanwege het 25-jarig jubileum van uw bedrijf. Het feest heeft een gezamenlijk karakter en staat open voor minimaal 75% van uw werknemers. De kosten van het feest bedragen € 500,- per werknemer, inclusief een bedrag van € 50,- per werknemer voor een warme maaltijd. De waarde van het jubileumfeest wordt gesteld op € 500,- -/- € 50,- + € 3,10 = € 453,10. Ondanks dat de kosten van het feest (€ 500,-!) méér bedragen dan het bedrag van de vrijstelling (€ 454,-), is er geen loonheffing verschuldigd over de waarde van het feest. Dat komt omdat de maaltijdregeling in dit voorbeeld kan worden toegepast; zo blijft de fiscale waarde van het feest immers onder de vrijstelling. 


Tip: 

Als de kosten boven genoemde vrijstellingsbedragen uitkomen, kan het soms uitkomst bieden om (een gedeelte van) de festiviteiten als (nood)zakelijk aan te merken. De fiscus kan de festiviteit dan niet als loon kwalificeren. Hieraan zitten wel wat haken en ogen. Maar een combinatie met een zakelijke activiteit is goed mogelijk als de extra kosten direct verband houden met een ‘behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking’ (cursussen, vergaderingen, teambuilding) en de festiviteit meer ondergeschikt in het programma valt. Maak een mooi zakelijk programma en houdt het eventueel vooraf aan de inspectie voor! 

BTW ook een feest? 

De factuur van het personeelsfeest bevat in de regel omzetbelasting. De BTW op de kosten van het feest kan vanwege het Besluit Uitsluiting Aftrek niet als voorbelasting in aftrek worden gebracht indien de kosten van alle personeelsvoorzieningen samen per werknemer per jaar uitkomen boven de € 227. 

De fiscus sponsort u voor 75%! 

Daarnaast wilt u natuurlijk de kosten van het feest opvoeren als ondernemingskosten. De fiscus ziet dit echter als representatie en dit betekent dat u in 2005 niet 100% maar 75% (of afkoop met € 4.000 bijtelling) van deze kosten in uw onderneming mag aftrekken. Het maakt hierbij niet uit of u onder de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting valt. Als het feest wordt georganiseerd door de personeelsvereniging, valt een bijdrage van de werkgever ook onder deze beperking.

Vrijstelling Belgische BTW!

Indien u gebruik maakt van onze Kerstman & Kerstvrouw uit België kan u een vrijstelling bekomen van Belgische BTW, gebaseerd op de exportreglementering.
Wat moet u hiervoor doen. Doe u bestelling schriftelijk op uw briefpapier, met duidelijke vermelding van onze activiteit op een Nederlandse lokatie.
Personeelsfeest fiscaliteit belgie nederland
Start * Contact * Mooie Kerstman foto's * Kerstman activiteiten * Kerstman prijzen * Fiscale tips personeelsfeest * Kerstman / Kerstvrouw reservatie * Cadeau / kado bon * Kerstman Assistentie * Kerstman links *
Kerstkaarten * Ho-ho-ho tips * Print en kleur mij * Referenties * FAQ * Webcam * Kerstliedjes *
334 Kerstwensen * Gastenboek * Login * Beleid * Sitemap *

www.kerstmanbezoek.com

Kerstman & Kerstvrouw ho, ho, hoooooooooooooo-groeten, vanuit het hoge Noorden (Rovaniemi / Lapland / poolcirkel NB 66° 32' 35"). Via de 7 erkende Kerstmancentra te Aalst, Antwerpen, Amsterdam, Brussel/Bruxelles, Gent, Maaseik & Veurne brengt Rudolf het rendier de Kerstman en/of de Kerstvrouw tot bij uw thuis, Kerstfeest, personeelsfeest, bedrijfsfeest, kerstmarkt, winkelcentrum, shoppingcentrum, kerstgala, hotel, restaurant, vereniging, club, school, ziekenhuis, bejaardentehuis, serviceflat, opvangcentrum, wijkcomité, vakantiedorp, binnen speeltuin, attractiepark,...)

QR-code Kerstman / kerstvrouw reserveren