1. Wat is de naam van het belangrijkste rendier van de Kerstman?

​        Antwoord : Rudolf


2. Hoe heten de andere rendieren ?

        Antwoord :  Dancer, Blitzen, Blue Tuxedo, Comet, Cupid, Dasher, 
        Donner, Prancer, en Vixen.


3. Kan u ook op bezoek komen buiten uw regio's Antwerpen, 
    Vlaams-Brabant en Limburg (België & Nederland) (binnen een 
     straal van 100 km van Antwerpen-Berchem) ?

​        Antwoord : Ja, mits een kilometervergoeding van 0,5 EUR / km.


4. Kunnen er ook cadeautjes gereserveerd worden?

​        Antwoord : Ja, maar één week voor het bezoek aanvragen a.u.b. !


5. Waarom is de outfit van de Kerstman rood?

        Antwoord : Omdat een bekend  colamerk, een pionier in reclame, 
       de Kerstman zo in zijn eerste advertenties afbeeldde.

6. Waarom kunnen kinderen bij een bezoek aan de Kerstman 
    witte strepen krijgen aan hun slapen?

        Antwoord : Als ze ooit zouden reïncarneren in een rendier, dan
       weten ze nu al waar het gewei gaat groeien.

7. Wat is de preciese woonplaats van de Kerstman?

        Antwoord : In Rovaniemi aan de poolcirkel op de  berg 
       Korvantunturi. Niet op de Noordpool, want daar kan
       Rudolf en de andere rendieren niet grazen ! Daar groeit géén gras, 
       noch mos !

8. Wat is de volledige tekst van het Kerstman-lied?

Antwoord : You know Dasher and Dancer,
    and Prancer and Vixen,
    Comet and Cupid
    and Donner and Blitzen.
    But do you  recall
    the most famous reindeer of all ?

    Rudolph the red-nosed reindeer (reindeer),
    had a very shiny nose (like a light bulb),
    and if you ever saw it (saw it).
    You would even say it glows (like a flash light).
    All of the other reindeer (reindeer).
    Used to laugh and call him names (like Pinochio).
   They never let poot Rudolph (Rudolph).
   Play in any reindeer games (like Monopoly).

   The one foggy Christmas Eve,
   Santa came to say (Ho Ho Ho),
   Rudolph with your nose so bright.
   Won't you guide my sleigh tonight ?
   Then all the reindeer loved him (loved him).
   And they shouted out with glee (yippee).
   "Rudolph the red-nosed reindeer (reindeer).

   You'ill go down in history!" (like Columbus).

9. Hoe is het gebruik van de kerstboom in België gekomen?

Antwoord : 

In  België  & Nederland werd de kerstboom pas na
de eerste wereldoorlog (1914-1918) gebruikt.
Al is de "boomversiering"  als godsdienstig element
haast zo oud als de mensheid zelf.  Denken we maar 
aan de boom-van-goed-en-kwaad uit het scheppings-
verhaal.
Zo symboliseerde de "heilige eik" voor de oude Grieken
de godheid Zeus en in de Romeinse periode werd deze
boom in verband gebracht met Jupiter.
Aan lauriertakken (de lauwerkrans) en hazelaar (waar
de wichelroede werd uit gesneden) werden geheim-
zinnige krachten voorgeschreven.
Bij de Germanen was de linde boom een levenssymbool, 
vandaar een stam-boom die de familieherkomst 
aanduidde.

De "joelboom", versierd met slingers, hammen en 
worsten, is op heden nog steeds te zien in Scandinavië
tijdens de midwinterfeesten. In sommige streken hangen
er ook appelenen noten aan de takken.
Toen hete oorspronkelijk heidense gebruik door de Kerk
werd veroordeeld, zetten de mensen het gebruik echter in
het geheim verder : binnenshuis.

De Midwinterfeesten vielen echter samen met de Kerst-
periode en de joelboom werd dus een kerstboom.
Hij zou in de duitssprekende landen echter pas in de 18de 
eeuw terug in de openbaarheid  komen.

In Belgie & Nederland was het gebruik echter al lang 
vergeten.
Slechts omstreeks 1870 waren er sporadisch kerstbomen 
te zien in het Antwerpse schipperskwartier.
De buitenlandse scheepslui hadden hem meegebracht.

Maar het duurde tot de eerste wereldoorlog vooraleer 
een Duitse soldaat in het Limburgse Neeroeteren een spar 
uit het bos hakte en die met kaarsen verlichtte.
Authentieke foto van een Duitse soldaat die tijdens de 
oorlog 1914-1918 te Neeroeteren ingekwartierd was.
Heeft hij het gebruik van de kerstboom in Neeroeteren 
ingevoerd ?

Opmerking : Indien u de naam van deze persoon
zou kennen, wacht er u een fikse beloning !

Gezien de oorlogsomstandigheden, werd het duitse 
voorbeeld niet nagevolgd.  Dat deed de dorpspastoor pas 
in 1920.
Meteen verspreidde de kerstboom zich over geheel België
en Nederland.
Een eeuwenoude Keltische traditie was opnieuw geboren !

10. Welke bomen zijn het best geschikt als Kerstboom?

Antwoord : 

a. Fijnspar (Picea abies)
b. Nordmann spar (Abies normanniana)
c. Blauwspar (Picea pungens)
d. Servische spar (Picea omorika)
e. Koreaanse zilverspar (Abies Koreana)
f. Nobele spar (Abies nobilis)
g. Edele zilverspar (Abies procera)
h. Jeneverbes (Juniperus communis)
h. Kunststof kerstboom

10. Is het Kostuum van de Kerstman te huur?

Antwoord : Ja, maar alleen voor film/video/theather producties.


11. Wat is de naam van de Kerstvrouw?

Antwoord : Belle.. Wanneer ze zingt is het "Singing Belle".
    Wanneer ze swingt "Swinging Belle".
Start * Contact * Mooie Kerstman foto's * Kerstman activiteiten * Kerstman prijzen * Fiscale tips personeelsfeest *
Kerstman / Kerstvrouw reservatie * Cadeau / kado bon * Kerstman Assistentie * Kerstman links *
Kerstkaarten * Ho-ho-ho tips * Print en kleur mij * Referenties * FAQ * Webcam * Kerstliedjes *
334 Kerstwensen * Gastenboek * Login * Beleid * Sitemap *

www.kerstmanbezoek.com

Kerstman & Kerstvrouw ho, ho, hoooooooooooooo-groeten, vanuit het hoge Noorden (Rovaniemi / Lapland / poolcirkel NB 66° 32' 35"). Via de 7 erkende Kerstmancentra te Aalst, Antwerpen, Amsterdam, Brussel/Bruxelles, Gent, Maaseik & Veurne brengt Rudolf het rendier de Kerstman en/of de Kerstvrouw tot bij uw thuis, Kerstfeest, personeelsfeest, bedrijfsfeest, kerstmarkt, winkelcentrum, shoppingcentrum, kerstgala, hotel, restaurant, vereniging, club, school, ziekenhuis, bejaardentehuis, serviceflat, opvangcentrum, wijkcomité, vakantiedorp, binnen speeltuin, attractiepark,...)

QR-code Kerstman / kerstvrouw reserveren